Loyality program

Loyality program

 

Earn points and get a permanent discount

 

We introduce the Calligrafun Loyalty Program - it allows you can get a permanent discount for each purchase, assigned to your account. The rules are simple: for every 10 PLN spent on products from our offer, you will receive 1 point in the Loyalty Program. Additionally, you can get 2 points for each product review added in our store - your opinion is valuable and can help other customers make the right decision regarding the purchase! You can also get bonus points for buying some products during point promotions. All the details of the Calligrafun Loyalty Program - including discount thresholds - can be found in the following rules.

Thank you for being with us!

 

 


 

 

 

Regulamin programu lojalnościowego Calligrafun

obowiązujący od 18 marca 2019 roku


Definicje

 1. Organizator - INKOLOR Kamila Krysiak z siedzibą przy ulicy Kędzierzyńskiej 9/22 (04-915 Warszawa);
 2. Program – program lojalnościowy przygotowany i prowadzony przez Organizatora, adresowany do klientów sklepu Calligrafun.com, którym będą przyznawane Korzyści z tytułu uczestnictwa w Programie. Program będzie prowadzony od dnia 18 marca 2019 roku do odwołania;
 3. Uczestnik – zarejestrowany klient Sklepu, który dokonał przynajmniej jednokrotnie zakupów w Sklepie;
 4. Korzyść – każdy rodzaj korzyści przyznany Uczestnikowi przez Organizatora, tj. wszelkiego rodzaju rabaty, zniżki na zakup towarów lub usług przyznawane gratisowo i inne;
 5. Sklep – sklep internetowy Calligrafun.com.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie oraz prawa i obowiązki Uczestnika.
 2. Program obowiązuje wyłącznie przy zakupach w sklepie internetowym Calligrafun.com.
 3. Program jest prowadzony od dnia 18 marca 2019 roku do odwołania.
 4. Punkty naliczane są dla zamówień złożonych od dnia 18 marca 2019 roku.

§2

Korzyści

 1. Każde pełne 10 złotych wydane przez Uczestnika na towary w Sklepie podczas jednego zamówienia stanowi równowartość 1 punktu w Programie.
 2. Naliczenie punktów następuje z chwilą zmiany statusu zamówienia na „przesyłka wysłana”.
 3. W przypadku nieodebrania zamówienia lub jego częściowego lub całkowitego zwrotu naliczone punkty są odliczane proporcjonalnie do wartości zwrotu.
 4. Organizator będzie przyznawał następujące Korzyści z tytułu zakupów:
 • 50 punktów – 1% rabatu;
 • 100 punktów – 1,5% rabatu;
 • 200 punktów – 2% rabatu;
 • 300 punktów – 2,5% rabatu;
 • 400 punktów – 3% rabatu;
 • 500 punktów – 3,5% rabatu;
 • 600 punktów – 4% rabatu;
 • 700 punktów – 4,5% rabatu;
 • 800 punktów – 5% rabatu.
 1. Organizator będzie przyznawał dodatkowe 2 punkty za każde dodanie opinii o produkcie po jej zaakceptowaniu przez moderatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Uczestnikowi innych Korzyści, w szczególności wszelkiego rodzaju gratisów, rabatów, zniżek, obniżek, bonów lub innych szczególnych ofert cenowych lub produktowych.
 3. Żadne promocje, zniżki, obniżki, rabaty, bony, przeceny lub inne szczególne oferty cenowe lub produktowe, nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej promocji, obniżki, zniżki, przeceny lub innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej lub decyzji Organizatora.
 4. Koszty dodatkowe (koszt dostawy lub koszty związane z wybraną formą płatności) nie są uwzględnianie przy obliczaniu przyznanych w Programie punktów.
 5. Ilość zgromadzonych punktów można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie.

§3

Zakończenie Programu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, Organizator zobowiązany jest do umieszczenia stosownej informacji na stronie internetowej Calligrafun.com.

§4

Zmiany Regulaminu Programu

 1. Organizator Programu jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu w każdym momencie.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie 1 powyżej, Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Organizatora – Calligrafun.com.

§5

Ochrona danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych zobowiązujemy się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych. W tym celu opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Więcej informacji na temat Ochrony Prywatności i Danych Osobowych można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść regulaminu jest dostępna na stronie Calligrafun.com.
 2. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z uczestniczenia w Programie, wysyłając prośbę o usunięcie konta ze Sklepu na adres: info@calligrafun.com. Rezygnacja z uczestnictwa w programie jest równoznaczna z usunięciem konta i utratą przywilejów związanych z Programem.
 3. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia w związku z Programem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz prowadzenia i uczestnictwa w Programie jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy od home.pl